Contact

Drs Reinildis van Ditzhuyzen
Alg. : +31-650-890.800
Wien: +43-1-97.111.52
oder: +43-676-7222.443
rvd@reinildis.nl
Vispoortstraat 17
7201 GV ZUTPHEN
————————–
Stauraczgasse 3 / 8
A-1050 WIEN

 

 

Bestellen:
Na overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening
NL73 INGB 0000.900.903 t.n.v. R.E.A. van Ditzhuyzen +
vermelding boek & verzendadres (niet vergeten!) wordt
het door u gewenste boek toegestuurd.

Foto: Jan Kooijman: Trap in huis te Riga.