Contact

Drs Reinildis van Ditzhuyzen
Den Haag: 070-3280.555 (soms: 0650-890800)
Wien: +43-1-97.111.52
oder: +43-676-7222.443
reina@ditz.nl
Weissenbruchstraat 356
NL-2596 GR Den Haag
——————————-
Stauraczgasse 3 / 8,
A-1050 WIEN
Akribeia Uitgevers:
Drs Nora H. Falck, Productie & communicatie
norafalck@gmail.com

Bestellen:
Na overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening
NL73 INGB 0000.900.903 t.n.v. R.E.A. van Ditzhuyzen +
vermelding boek & verzendadres (niet vergeten!) wordt
het door u gewenste boek toegestuurd.

Foto: Jan Kooijman: Trap in huis te Riga.